Forside   Aktiviteter   Om Energi- og Miljøkontoret   Kontakt

english     
 
 

Aktiviteter

Her kan du læse mere om de aktiviteter som Ærø Energi- og Miljøkontor arrangerer eller deltager i.

Energitjenesten
Energitjenesten er et nyt energispareprojekt som er iværksat i 2005 under Energisparepuljen. Projektet omhandler gennemførelse af en bredspektret energispareindsats som et supplement til den besparelsesindsats, der allerede udføres af elselskaberne.

Energitjenesten tilbyder gratis og uvildig information om energibesparelser indenfor følgende fire udvalgte indsatsområder:

  • Vi yder generel information og vejledning om energibesparelser og vedvarende energi.
  • Vi arrangerer aktiviteter, og stiller viden og materialer til rådighed for undervisningsinstitutioner i arbejdet med miljø, energi og energibesparelser.
  • Vi arbejder sammen med små og mellemstore håndværksvirksomheder om salg og installation af energirigtige løsninger.
  • Vi arbejder med at forbedre energi- og miljøcertificeringen af institutioner, butikker og kontorer.

   

Læs mere på www.energitjenesten.dk

Energispareudvalget for Ærø og Langeland
Ærø Energi- og Miljøkontor deltager via Energitjenesten Ærø i arbejdet i det lokale Energispareudvalg for Ærø og Langeland. Formålet med de lokale Energispareudvalg er diskutere initiativer til at fremme energibesparelser og sikre en koordinering af energibesparelsesaktiviteterne i lokalområdet.

Læs mere på www.energispareudvalg.dk

Administration af vindmølleaktiviteter
Ærø Energi- og Miljøkontor varetager sekretariatsfunktionen og den daglige administration af køb og salg af vindmølleparter for Ærø Vind 1 I/S og Ærø Vind 2 I/S, som sammen ejer de tre store vindmøller på Rise Mark og de to vindmøller på Bregninge Mark.

Læs mere på www.aeroevind.dk

Herudover er Ærø Energi- og Miljøkontor også projektleder på det nye vindmølleprojekt ved Vejsnæs for vindmøllelauget Ærø Vind 4 I/S.

Læs mere på www.aeroevind4.dk

Informationskampagne om energimærker
De tre ø-Energitjenester på Ærø, Samsø og Bornholm kører i øjeblikket en kampagne for Energistyrelsen om energimærkning af bygninger.

Siden er sidst redigeret d. 29. juli 2010