Om os

Ærø Energi- og Miljøkontor er en lokal forening, der arbejder for at fremme vedvarende energi (VE) og miljøtiltag med henblik på bæredygtige løsninger.

Foreningen er uvildig og arbejder uafhængigt af partipolitiske og privatøkonomiske interesser. Vores arbejde er:

  • Energivejledning – vi kommer gerne ud
  • Planlægning, opstart og styring af energiprojekter
  • Afholdelse af offentlige debatmøder
  • Rundvisninger på energianlæg
  • Afholdelse af fyraftensmøder og kurser for håndværkere
  • Samarbejde med lokale firmaer, interesseorganisationer, kommuner og forsyningsselskaber

Har du brug for information eller vejledning om energi og miljø eller ønsker hjælp til opstart af energiprojekter kan du altid henvende dig til Energi- og Miljøkontoret.

Vi har kontakt til en lang række eksperter indenfor energi- og miljøområdet og kan også være behjælpelige med at søge om tilskudsmidler til nye aktiviteter og projekter.

Bliv medlem af foreningen
Som medlem af foreningen for man mulighed for at støtte op omkring initiativer på energi- og miljøområdet på Ærø. Ud over at man på lige fod med andre kan benytte sig af Energi- og Miljøkontorets tilbud om arrangementer og vejledning, modtager medlemmerne også vores elektroniske nyhedsbrev “Ve-post”, der udgives af VedvarendeEnergi.

Som medlem af foreningen får man også mulighed for at præge udviklingen på energi- og miljøområdet aktivt, ved evt. at deltage i foreningens bestyrelse.

Selv om man måske ikke lige synes, at man har tid til at engagere sig i arbejdet omkring foreningens aktiviteter er der god grund til at melde sig ind i foreningen. For at foreningen kan fortsætte sine aktiviteter, er det vigtigt, er der står en bred kreds bag som kan vise udadtil, at mange ærøboere ønsker en grøn ø, som belaster vores miljø mindst muligt.

Du kan blive medlem af foreningen ved at kontakte os på telefon 62 52 15 37 eller sende os en email på kontakt@aeroe-emk.dk.

Daglig ledelse og energirådgivning
Rune Schmidt
Email: rs@aeroe-emk.dk
Mobil: 24 62 61 49

Bestyrelse
Jens Naldal (formand)
Peter Gregersen (næstformand)
Per Thomas Jensen
Søren Buhl
Cecilie Larsen